PRIVATLIVSPOLITIK

EU’s persondataforordning (GDPR)

dinboligrådgiver har altid taget databeskyttelse alvorligt. Vore processer og dokumenter opfylder kravene i EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Dinboligrådgiver ApS
Charlottenlund Stationsvej 2
2920 Charlottenlund
Tlf. 93 91 02 29
E-mail: kontakt@dinboligraadgiver.dk
Web: https://dinboligraadgiver.dk
CVR: 31864402

(herefter kaldet Dinboligrådgiver)

Dinboligrådgiver bestræber sig på at sikre, at dine personlige oplysninger beskyttes, når du bruger vores tjenester. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

 


 

1. Personoplysninger – Vi er ansvarlige for alle de personlige oplysninger – eksempelvis dit navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, fødselsdato, cpr-nummer etc. – som du oplyser os om, eller som vi måtte blive bekendt med i forbindelse med køb, bestilling af vores serviceydelser. Selskabet – Dinboligrådgiver er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger i henhold til dansk lovgivning jfr. Lov om behandling af personoplysninger. Disse oplysninger opbevares i Danmark og håndteres inden for Dinboligrådgiver samt dennes samarbejdspartnere. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordning.

2. Hvad anvender vi dine personlige oplysninger til? Når du videregiver dine personlige oplysninger til os, bekræfter du samtidigt, at vi kan anvende den indsamlede information til at opfylde vores forpligtelser over for dig og tilbyde dig den service, du forventer. F.eks. når det drejer sig om udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, om at kontrollere din kreditværdighed, etc. Der er mulighed for, at vi analyserer dine personoplysninger for at udvide eller optimere service i vores virksomhed. Vi kan evt. også få brug for oplysningerne til at komme i kontakt med dig, hvis der opstår problemer, når vi skal levere vores serviceydelse. Dine oplysninger opbevares så lang tid, som det kræves, for at vi kan udføre vores tjenester, eller så lang tid som det fordres i loven.

Retsgrundlaget er: ”Hvidvaskloven § 16” hvoraf det følger af stk.1 at inden etablering af en forretningsforbindelse med eller gennemførelse af en enkeltstående transaktion for fysiske personer skal virksomheder og personer omfattet af denne lov informere kunden om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

§16 stk. 2 Personoplysninger indhentet i henhold til denne lov og regler udstedt i medfør heraf må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Behandling af disse oplysninger til andre formål, herunder kommercielle formål, må ikke finde sted.

3. Hvor kan jeg henvende mig for, at få oplyst, hvad der står registreret om mig? Du har ret til at kontakte os og få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede om at få dem ændret eller slettet. Du har ret til en begrænsning af dine oplysninger. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine oplysninger til markedsføringsmæssig brug.

4. Hvem får adgang til oplysningerne? Dinboligrådgiver videregiver f.eks. adresseoplysninger til tinglysningen samt andre relevante instanser. Dinboligrådgiver videregiver dine personoplysninger til organisationer som kreditoplysnings- og inkassovirksomheder i forbindelse med kreditvurdering, identitetskontrol, tilsyn med kreditværdighed og overtagelse af fordringer i forbindelse med manglende betaling. Direktøren og de ansatte for Dinboligrådgiver har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

5. Hvordan beskytter vi dine oplysninger? Vi har iværksat en række tekniske og organisatoriske forholdsregler, der beskytter dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulation og uberettiget adgang. Og vi tilpasser hele tiden vores sikkerhedsforanstaltninger løbende til den tekniske udvikling.

Personoplysningerne registreres hos Dinboligrådgiver og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Såfremt det fra klientens side er ønskeligt at blive slettet førend 5 års fristen forekommer der anden procedure. I dette tilfælde vil klienten bedes bekræfte / acceptere at de således modtager original dokumenter på sagen og at vi ikke længere bærer ansvaret.

Der foreligger ren databehandleraftale med Unik/ Advosys & IT relation. Ved eventuelle nedbrud vil det være It-relation / Unik der foretager de fornødne foranstaltninger.

Det er den ansvarshavende direktør i selskabet der har ansvar for overholdelse af lovgivningen.

6. Ophavsret Indholdet på dette websted er ophavsretsligt beskyttet og tilhører Dinboligrådgiver.

7. Cookies på Dinboligrådgiver anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer – hvordan afhænger af din browser.

8. Logstatistik Vi bruger en logstatistik på Dinboligrådgiver, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Dinboligrådgiver.